Basın Sekreteri Tanımı ?
Son yıllarda sayılan gün geçtikçe artan günlük gazeteler, yerel gazeteler ve çeşitli konulardaki dergiler basın hayatındaki yerini almıştır.
Basın sekreterliği, bir gazete ya da derginin hazırlanmasında, basın görevleriyle ortaklaşa yürütülen bir çalışmadır. Kuryeyi açmak, telefonları cevaplamak, gazetecilerin yazılarını daktiloya geçirmek, basın sekreterinin başlıca görevleri arasında bulunmaktadır. Gazeteciler röportaj için gittikleri yerden faksla haberlerini geçirebiliriz ya da telefonla dikte ettirebilirler. Basın sekreterleri, araştırması gereken konuları izlerler ve gerekli bilgileri not alırlar.
Gazetedeki yazı işleri ekibiyle çalışma basın sekreteri çok hareketli bir çalışma ortamı içerisinde işlerini yürütürler. Uyum ve açık fikirlilik, bu iş için gerekli özelliklerdendir.

CEVAP VER