BASIN SEKRETERİ


Günümüzde yüzlerce günlük gazete, bölgesel gazete ve çeşitli konularda dergiler basın hayatında basın sekreterliği bir gazete yada derginin hazırlanmasından gazetecılere ortaklaşa bir görevdir.Telefona üstünlüğü, kaleminde güçlü,Dosyalama ve arşivleme konularında bilgi sahibi olan kişilere Basın Sekreteri denir.