SEKRETERLİĞİN ÇEŞİTLERİ
Teknolojinin ilerlemesi, günümüz iş ortamının uzmanlığı gerektirmesi, yeni iş kollarının oluşması, her alanda olduğu gibi, sekreterlik mesleğinde de, mesleklerin özelliklerine göre, teknik bilgiler isteyen, farklı çalışma koşullarını karşımıza getirmektedir. İş ortamının gerektirdiği mesleki bilgileri, terimleri öğrenip uygulamak, yazışmaları düzenlemek, evrak, dosya hazırlıklarına göre farklılıklar oluşturmaktadır.
Yargı kurumundaki evrak düzenlemesi, hukuki terimler, deyimler, dosyalama sistemi sekreterde hukuk bilgisini zorunlu kılmıştır. Tıp alında yazışmalar, raporların hazırlanması, dosyalanması, arşivlenmesi veya dosya haraketliliğini takip edebilmek için, tıbbi terim, deyim ve kelimeleri anlamak, yazışmaları yapmak, işleyişi bilmek gerekmekte, bu ise tıp alanında ayrı bir ihtisas isteyen sekreterlik hizmetini gerektirmektedir. iki örnekle belirtildiği gibi sekreterliği işleyiş ve belirgin iş kollarından dolayı on iki çeşide ayırmaktayız:
*Yönetici Sekreter,
*Ticari Sekreter,
*Tıp Sekreteri,
*Hukuk Sekreteri,
*Uluslararası Organizasyon Sekreteri,
*Muhasebe Sekreteri,
*Finans Sekreteri,
*Basın Sekreteri,
*Gayrimenkul Sekreteri,
*Teknik Sekreteri,
*Film Sekreteri,
*Bürotik Sekreteri.

CEVAP VER