Uluslar Arası organizasyon Sekreterin Tanımı ?
Büyük organizasyonlar bilgi, beceri ve yetenekle başarılabilir. Büyük toplantılar ve görüşmeler, bir ülkenin veya ülkelerin kaderine yön verecek kararların olumlu veya olumsuz olması, görüşmelerin organizasyonuna bağlıdır.
Tarafların kabul edeceği zamanın, yerin saptanması, kamuoyunun yaratılması, organizasyonun amacına ulaşabilmesi için kişi, grup veya tarafların ikna edilmesi, gerekli güvenlik ortamının sağlanması ve sonucunun olumlu bitmesi organizeyi yapan sekreterin başarısını veya başarısızlığını yaratır. Günümüzde, bir ülke içindeki büyük eğlence programlarını, festivalleri, sportif etkinlikleri, karnavalları organize eden, uluslar arası görüşmeleri düzenleyen, ülkelerin kaderine yön verecek görüşmelerin organizesini yapan kişilere uluslar arası organizasyon sekreteri denir. Uluslar arası organizasyonlarda sekreter, büyük kitlelere hitap eder. Bir araya gelmesi zor olan devlet yöneticilerini samimi güvenilir ve olumlu bir ortam içerisinde bir araya getirir. Bu organizasyonlarda amaca ulaşılmalıdır. Güvenlik içinde yapılmalıdır. Bütün katılanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Samimi bir ortam içerisinde organizasyonun gerçekleşmesi, sekreterin başarısını ortaya koyar.

CEVAP VER