ASİSTAN SEKRETERİN GİYİM SANATI VE KİŞİSEL GÖRÜNÜMÜ

0
284

1-KİŞİSEL GÖRÜNÜM DEĞERİ

Kişisel psikolojinin doğal bir eğilimi olarak her birey, güzel ve çekici görünmek, süslenmek eğilimindedir. Süslenme eğilimi, insanlık kadar eski, insanlıkla birlikte ortaya çıkmış bir gereksinmedir. Çok öncelerden beri ilkel insanlar, çıplak bedenlerini, renkli çamurlarla süslenmeye başlamışlardır. Hayvan postlarına bürünen; boynuna, hayvan dişlerinden yapılmış kolyeler takıp, kendi görüntüsüne sularda bakan ilkel kadının amacı, güzel  olmaktı.

Eski Giritlerde de, kadın ve erkeğin zarif ziynet eşyaları kullandıkları, kendilerini güzelleştirme ve birbirlerine güzel gösterme eğiliminde oldukları, kaynaklardan öğrenilmiştir.

Güzel olma ve süslenme tutkusu, çağlar boyu değerinde hiçbir şey yitirmeksizin süregelmiştir. İncelendiğinde, oldukça zengin bir tarihçesi olan bu tutku, bundan böyle de, değerinden hiçbir şey yitirmeksizin, sürüp gidecektir.