MUHASEBE SEKRETERİ

0
542
Departmanı hakkında bilgi sahibi olan, bürokratik dili ve yazışmayı iyi bilen, gizli sırları işyerinde bırakan, son derece dikkatli keskin hafızaya sahip olan ve diplomasinin gereklerini yerine getiren kişidir.

Muhasebe bilgisi olan,fatura kesen ve dikkatli.Dosyalama ve arşivlemeyi iyi bilen.Cari hesaptan anlayan.Telefonlara bakan ve gelen misafirleri karşılamaya gelen kişiye Muhasebe Sekreteri denir.

Hesapları seven bir yapısı olmalıdır.
Son derece dikkatli ve titiz, hafızası kuvvetli olan, ticari terimleri bilen ve yerinde kullanan, ticari mevzuat hakkında bilgi sahibi olan, Yıl içerisindeki vergi dönemlerini ve vergi dairelerinin işleyişini bilen, banka mevzuatları hakkında bilgi sahibi olan kişidir.