Asistan Sekreterin  Duası Ergün Zoga’dan

Tanrım Bana Bir Asistan Sekreter Olarak
Sahip olduğum niteliklerde neler yapıp yapamayacağımı anlayacak gücü bağışla;
Hayatımı, mesleki gücümü ve yeteneklerimi başarısı için seferber ettiğim yöneticimin etkili ve verimli kararlar vermesi için gereksinme duyacağı ortamı kurma becerisi bağışla;
İçinde bulunduğum iş ortamının strese sokucu, tahrip edici bazen de küstürücü olgularına tahammül edebilme sabrı ve gücü bağışla;
Yöneticimin sıkıntı ve bunalımlarının sonucu oluşacak sinir, kapris ve inatçılıklarının bende yaratacağı ani etkileri azaltıcı bilinç ve gücü bağışla;
Yönetimin gölgesi olarak kurmak zorunda kaldığım alt-üst ilişkilerdeki ahengi-iş birliğini sağlayacağı beyin ve moral gücünü bağışla;
İnsan olarak TAKDİR’e ihtiyacım olduğu halde benim değerimi ancak yokluğumda anlayan yöneticimin bu unutkanlığını hoşgörecek basireti bağışla;
Davranışlarımdan etkilenenleri huzursuz etmemem ve davranışlarımı değiştirebilmem için karşımdakilerinin tepkilerini hissedebilme gücü bağışla;
Çevremdekilere hiç kimsenin anlamadığı ve anlamaya çalışmadığı bir meslek kişisi olarak benim de, (sekreterden) önce insan olduğumu hatırlayıp unutmayacak hafıza gücü bağışla;
Amin…
Ayson Karabağ
Yazar-Gazeteci

CEVAP VER